Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

Таблиця 2.2.Форми прояву агресії ( експериментальна група)

Ф.И.

Форми прояву агресії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Осташеня.А

Слівная.М.

Долгополова.А.

Копєіко.А.

Оленіченко.Ю.

Васіліна.І.

Васілєнко.Т.

Грібоєдова.А.

Аносова.Св.

Жидко.Ок.

Мукаіда.В.

Стаднічєнко.О.

Караянов.Дм.

Галясік.Я.

Жмура.Г.

Бабешко.І.

Борісенко.Л.

Анюхіна.Т.

Солодовнік.Е.

Рубцова.Е.

40іна.Єк.

Трофімовскій Агресивна поведінка та самооцінка підлітка.Р.

Осадчій.А.

Грязнов.Дм.

Міменко.С.

4

5

5

6

7

7

3

6

4

7

10

3

7

7

8

1

9

8

6

5

8

8

7

4

8

6

3

5

3

1

2

4

1

1

2

4

2

3

2

2

1

3

1

3

3

4

3

2

3

1

4

10

2

4

3

3

2

2

2

4

9

2

3

3

2

3

9

5

4

10

5

10

4

3

5

2

4

2

2

2

2

1

2

1

2

3

1

1

3

2

2

2

1

2

4

0

4

2

0

1

6

2

2

1

3

1

6

1

2

2

3

1

2

4

1

1

3

2

1

2

1

4

2

4

2

7

7

3

3

3

5

5

6

6

3

3

5

3

5

4

5

4

6

3

7

6

5

3

3

6

7

4

2

2

5

2

2

4

4

6

6

4

1

6

6

2

7

5

2

4

5

10

6

5

5

5

5

1

2

7

1

6

3

2

3

4

6

5

7

7

3

3

3

2

5

4

5

3

7

3

15

19

9

12

15

12

7

12

10

17

25

9

11

16

16

6

25

18

12

19

18

28

17

12

18

13

9

5

4

6

6

11

7

8

5

6

6

5

9

5

6

7

8

4

9

7

9

5

7

8

Позначення в таблиці:

1. фізична агресія

2. непряма агресія

3. роздратування

4. негативізм

5. вида

6. підозрілість

7. почуття провини

8. вербальна агресія

9. індекс агресивності

10 - індекс ворожості

Процентні показники форм прояву агресії представлені в наступних таблицях.

Таблиця 2.3.Процентні показники форм прояву агресії (контрольна група)

Ф.И.

Форми прояву агресії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ельцова О.

30

44

27

30

12.5

8

31

44

29

10

Белоус С.

60

11

36

30

12.5

8

38

44

50

10

Рогоза Е.

30

44

18

10

75

41

15

66

20

55

Козячий Юл.

50

55

18

20

25

25

15

11

26

25

Соколов В

30

22

36

10

25

8

15

55

26

15

Марченко Агресивна поведінка та самооцінка підлітка Р.

20

11

18

40

12.5

33

31

44

23

25

Трегуб А.

80

22

18

20

12.5

33

46

77

47

25

Криволенко А.

50

44

18

30

50

17

15

44

26

30

Ракоед М.

30

22

18

10

12.5

41

31

66

26

30

Леус А.

10

11

36

20

25

8

46

66

32

15

Кравченко О.

70

33

27

10

25

25

8

55

32

25

Яценко О.

30

22

18

10

12.5

41

31

66

26

30

Онипко Св.

30

44

27

40

25

8

46

66

35

15

Крайній В.

30

44

27

30

12.5

8

31

44

29

30

Пиріг.Т.

20

55

18

20

30

17

15

55

18

30

Крилова. І.

50

22

45

30

50

33

31

44

41

40

Мочалова Т.

60

11

36

30

12.5

8

38

44

50

10

Балбатун.Ок.

60

11

18

20

12.5

17

31

44

35

15

Хмеляєва.Т

80

22

36

30

25

17

31

33

47

20

Дєнісєнко.В.

70

44

27

40

12.5

25

39

44

44

20

Московчєнко.І

50

11

18

20

25

8

31

22

32

15

Ярошенко.Евг.

20

22

9

10

12.5

25

85

11

41

20

Курена.І.

10

11

27

20

12.5

41

15

33

18

30

Краіній.В

30

44

27

30

12.5

8

31

44

29

30

Трофанчук.Св.

80

44

27

10

25

8

15

44

38

15

Таблиця 2.4

Ф.И.

Форми прояву агресії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Осташеня.А.

40

66

36

20

75

58

53

55

44

65

Слівная.М.

50

33

91

40

25

58

31

55

56

45

Долгополова.А.

50

55

18

20

25

25

15

11

26

25

Копєіко.А.

60

33

36

20

12.5

25

15

22

35

20

Олєнічєнко Агресивна поведінка та самооцінка підлітка.Ю.

70

11

27

20

37.5

25

39

77

44

30

Васіліна.І

70

22

27

20

12.5

41

15

11

35

30

ВасілєнкоюТ

30

44

18

10

75

41

15

66

21

55

Грібоєдова.А.

60

11

18

20

12.5

50

31

33

35

35

Аносова.Св.

40

11

18

10

25

50

31

22

29

40

Жидко.Ок..

70

22

36

20

25

25

46

33

50

25

Мукаіда.В.

100

44

81

30

37.5

25

46

44

74

30

Стаднічєнко.О.

30

22

18

10

12.5

41

31

66

26

30

Караянов.Дм.

70

33

27

10

25

25

8

55

32

25

Галясік.Я.

70

22

27

30

50

41

46

77

47

45

Жмура.Г.

80

22

18

20

12.5

33

46

77

47

25

Бабешко.І.

10

11

27

20

12.5

41

15

33

18

30

Борісенко.Л.

90

33

81

20

37.5

33

53

33

74

35

Анюхіна.Т.

80

11

45

10

25

50

39

33

53

40

Солодовнік.Є.

60

33

36

20

12.5

25

15

22

35

20

Рубцова.Св.

50

33

90

40

25

58

31

55

56

45

40іна.Є.

80

44

45

0

12.5

50

39

44

53

35

Трофімовскій.Р.

80

33

90

40

50

41

77

55

82

45

Осадчій.А.

70

22

36

20

25

25

46

33

50

25

Грязнов.Дм.

40

33

27

0

50

25

39

77

35

35

Міменко.С.

80

11

45

10

25

50

39

33

53

40

За допомогою отриманих итогів можна побудувати діаграму завдяки який ми можемо порівняти Агресивна поведінка та самооцінка підлітка агресивне поводження в учнів загальноосвітньої школи та учнів ПТУ.

Ці показники можна представити у вигляді графіка.

Гістограма 1

Використовуючи отримані дані, можна зробити наступні висновки.

Серед досліджуваних учнів можна відзначити більш низький рівень агресії в порівнянні з учнями ПТУ. В контрольній групі переважає фізична агресія (42.8%) та вербальна Агресивна поведінка та самооцінка підлітка агресія (48%),тобто використання фізичної сили щодо іншої особи ,а також вони можуть використати негативні почуття як через форму ,так і через зміст словесних відповідей .У той час ,як у підлітків ПТУ до очевидно виражених форм прояву агресії можна віднести фізична агресія (61.2%) ,роздратування (40.7% ) і вербальна. Також у их виявляється готовність до Агресивна поведінка та самооцінка підлітка прояву при найменшому порушенні запальності брутальності.

На друге місце в підлітків, що навчаються в школі, можна використання проти інших осіб пліток, жартів, та прояв не спрямованих та неупорядкованих вибухів свирепі. Схильність до роздратування, готовність при найменшому збуджені вилитися в різкість, грубість, але при цьому в підлітка може виникнути Агресивна поведінка та самооцінка підлітка каяття совісті, що він надходить погано те, що він є поганою людиною.

На другому місці в експериментальній групі -підозрілість (38.4%),почуття провини (34.4%), вида (29.5%) ,та роздратування (40.7%).Це гласить про те ,що підліткам властиво проявлення заздрості та ненависті до навколишніх, замовлені почуттям гніву, незадоволеності кимсь або всім світом за дійсні або вигадані страждання, схильність Агресивна поведінка та самооцінка підлітка до недовіри та обережному відношенні до людей, але при цьому переконання, що він є поганою людиною.

У контрольній групі до менш виражених форм агресії відносяться: негативізм (25%),вида (24%), підозрілість (21%)- це гласить про те, що в их різко виявляється почуття заздрості і ненависті до навколишніх ,запальність, різкість. У експериментальній групі до Агресивна поведінка та самооцінка підлітка менш виражених можно віднести непряма агресія (28.6%) та негативізм (19.2%), що гласить про те ,що підлітки рідко використовують проти інших осіб плітки, жарти та різко виявляють поведінку, що спрямована проти керівництва та авторитету.

Для подальшого вивчення прояву агресії у підлітків ми проводили проективну методику «Будинок. Дерево. Людина» Особливий акцент Агресивна поведінка та самооцінка підлітка у методиці «БДЛ» ми зробили на таких симптомокомплексах:

1. Аутоагресія

2. Ворожість;

3. Конфліктність, складність в спілкуванні.

4. Складності в спілкуванні.

Розглянуті симптомокомплексі відбиті в таблиці №5

Таблиця 2.5

Симптомокомплекси тесту “будинок, дерево, людина”

Симптомокомплекс

Симптом

Бали

Аутоагресія

1

Дуже слабка лінія малюнка

0;1;2;3

2

Будинок з краю листа

0;1;2

3

Будинок, що руйнується

0;1

4

Дуже маленькі двері

0;1;2;3

5

Самооправдальні обмовки при малюванні, прикриття малюнка рукой

0;1

6

Дуже маленька дитина

0;1;2

7

Дерево вмерле від гнилля

0;1;2;3

8

Малюнок дуже Агресивна поведінка та самооцінка підлітка небольшой

0;1;2;3

9

Відсутні ноги, руки

0;1

10

Руки за спиною

0;1

11

Непропорційно короткі руки, вузькі плечі

0;1

12

Інші можливі ознаки

0;1;2;3

Ворожість

1

Відсутність вікон

0;1

2

Будинок обнесено гратами

0;1

3

Відсутність дверей

0;1

4

Дерево з краю листа

0;1

5

Гілки двох вимірювань, як пальці

0;1

6

Зворотний профіль дерева, людини

0;1

7

Оскал, видні зуби

0;1

8

Агресивна позиція людини

0;1;2;3

9

Руки стиснуті в кулаки

0;1

10

Довгі, гострі пальці

0;1;2;№

12

Інші можливі ознаки

0;1;2;3

Конфліктність

1

Обмеження простору

0;1;2;3

2

Перспектива знизу (погляд черв'яка)

0;1;2;3

3

Перемалювання об'єкта

0;2

4

Відмову малювати який-небудь об'єкт

0;2

5

Дерево, як Агресивна поведінка та самооцінка підлітка два дерева

0;2

6

Очевидна невідповідність якості однієї з малюнків

0;2

7

Суперечність малюнка і висловлювання

0;1;2;3

8

Підкреслена талія

0;1;2;3

9

Дві людини

0;3

10

При малюванні виражає своє невдоволення

0;1;2

11

Відсутність сурми на даху

0;1

12

Інші можливі ознаки

0;1;2;3

Труднощі

1

Відсутність дверей

0;3

спілкування

2

Дуже маленькі двері

0;1

3

Відсутність вікон

0;1

4

Зайво закриті вікна

0;3

5

Видіелена особа

0;1;2

6

Особа, намальована останньою

0;1

7

Відсутність основних деталей особи

0;1;2

8

Людина, намальована схематично, з паличок

0;1

90

Будинок, людина в профіль

0;1

10

Двері без ручки

0;1

11

Висловлювання про намальовану людину як про самотнє, без друзів

0;1

12

Інші Агресивна поведінка та самооцінка підлітка можливі ознаки

0;1;2;3

1, 2, 3, 4


agent-visilaet-kargotrejseri-dok-ekon-nauk-prof-sv-miloslavskaya-kan-ekon-nauk-prof-zavkafedroj-kommercheskoj.html
agenti-politicheskoj-socializacii.html
agentom-25-uchitel-i-uchenik-superagenti-alfred-redl-i-adolf-gitler.html